Anlage 136

Sterbeurkunde für Marianna Palmowski geborene Jendriejewski (Janiziewski)